پنل اس ام دی (SMD LED)

 • 18wg-2

  چراغ توکار ال ای دی اس ام دی (SMD LED) دورشیشه سه رنگ 18 وات مدل PSG18WRM

  39,000تومان
 • 12wg-2

  چراغ توکار ال ای دی اس ام دی (SMD LED) دورشیشه سه رنگ 12 وات مدل PSG12WRM

  29,000تومان
  در انبار موجود نیست
 • 8wg-2

  چراغ توکار ال ای دی اس ام دی (SMD LED) دورشیشه سه رنگ 8 وات مدل PSG8WRM

  18,500تومان
 • 6wr-3

  چراغ توکار ال ای دی اس ام دی (SMD LED) گرد سه رنگ 18 وات مدل PSI18WRM

  34,000تومان
 • 6wr-3

  چراغ توکار ال ای دی اس ام دی (SMD LED) گرد سه رنگ 6 وات مدل PSI6WRM

  15,500تومان
 • 12wr-2

  چراغ توکار ال ای دی اس ام دی (SMD LED) گرد سه رنگ 12 وات مدل PSI9WRM

  25,000تومان
 • smd-01-1-59

  پنل SMD روکار فلزی مربع 3 وات مدل PSO3WQ

  9,000تومان

  پنل SMD روکار فلزی مربع 3 وات مدل PSO3WQ با تکنولوژی SMD LED ساخته شده و نور ، روشنایی و…

 • smd-01-1-59

  پنل SMD روکار فلزی مربعی 6 وات مدل PSO6WQ

  14,000تومان

  پنل SMD روکار فلزی مربعی 6 وات مدل PSO6WQ با تکنولوژی SMD LED ساخته شده و نور ، روشنایی و…

 • smd-01-1-33

  پنل SMD روکار فلزی مربعی 12 وات مدل PSO12WQ

  17,500تومان

  پنل SMD روکار فلزی مربعی 12 وات مدل PSO12WQ با تکنولوژی SMD LED ساخته شده و نور ، روشنایی و…

 • smd-01-1-28

  پنل SMD روکار فلزی مربع 18 وات مدل PSO18WQ

  21,000تومان

  پنل SMD روکار فلزی مربع 18 وات مدل PSO18WQ با تکنولوژی SMD LED ساخته شده و نور ، روشنایی و…

 • PLS7CG-1

  پنل اس ام دی دورشیشه گرد 7 وات توکار مدل PSG7WR

  12,000تومان

  پنل اس ام دی دورشیشه گرد 7 وات توکار مدل PSG7WR این چراغ با تکنولوژی SMD LED ساخته شده و…

 • PLS7CG-1

  پنل اس ام دی دورشیشه گرد 8 وات توکار مدل PSG8WR

  15,000تومان

  پنل اس ام دی دورشیشه گرد 8 وات توکار مدل PSG8WR این چراغ با تکنولوژی SMD LED ساخته شده و…

 • PLS18RG-1

  پنل اس ام دی دورشیشه گرد 12 وات توکار مدل PSG12WR

  18,000تومان

  پنل اس ام دی دورشیشه گرد 12 وات توکار مدل PSG12WR با تکنولوژی SMD LED ساخته شده و نوری کاملا…

 • حراج!smd-01-1-47

  پنل اس ام دی دورشیشه گرد 18 وات توکار مدل PSG18WR

  25,500تومان 23,500تومان

  نل اس ام دی دورشیشه گرد 18 وات توکار مدل PSG18WR با تکنولوژی SMD LED ساخته شده و نور ،…

 • smd-01-1-36

  پنل اس ام دی دورشیشه گرد 25 وات توکار مدل PSG25WR

  42,000تومان

  پنل اس ام دی دورشیشه گرد 25 وات توکار مدل PSG25WR با تکنولوژی SMD LED ساخته شده و نور ،…

 • smd-01-1-41

  پنل اس ام دی (SMD LED) گرد دورفلزی توکار 3 وات مدل PSI3WR

  5,800تومان

  پنل اس ام دی (SMD LED) گرد دورفلزی توکار 3 وات مدل PSI3WR با تکنولوژی SMD LED ساخته شده و…

 • smd-01-1-56

  پنل اس ام دی دورشیشه مربع 6 وات توکار مدل PSG6WQ

  13,000تومان

  پنل اس ام دی دورشیشه مربع 6 وات توکار مدل PSG6WQ لامپ اس ام دی ال ای دی (SMD LED)…

 • حراج!smd-01-1-3

  پنل اس ام دی (SMD LED) گرد توکار دور فلزی 6 وات مدل PSI6WR

  9,800تومان 9,500تومان

  پنل اس ام دی (SMD LED) گرد توکار دور فلزی 6 وات مدل PSI6WR با تکنولوژی SMD LED ساخته شده…

 • حراج!smd-01-1-14

  پنل اس ام دی (SMD LED) گرد توکار دور فلزی 12 وات مدل PSI12WR

  17,000تومان 14,500تومان

  پنل اس ام دی (SMD LED) گرد توکار دور فلزی 12 وات مدل PSI12WR با تکنولوژی SMD LED ساخته شده…

 • smd18wq-2

  پنل اس ام دی (SMD LED) گرد توکار دور فلزی 18 وات مدل PSI18WR

  18,000تومان

  نل اس ام دی (SMD LED) گرد توکار دور فلزی 18 وات مدل PSI18WR چراغ led smd با تکنولوژی SMD…

 • حراج!smd-01-1-14

  پنل اس ام دی (SMD LED) گرد توکار دور فلزی 24 وات مدل PSI24WR

  34,000تومان 31,000تومان

  پنل اس ام دی (SMD LED) گرد توکار دور فلزی 24 وات مدل PSI24WR با تکنولوژی SMD LED ساخته شده…

 • smd18w-3

  پنل اس ام دی (SMD LED) مربع توکار دور فلزی 12 وات مدل PSI12WQ

  17,500تومان

  پنل اس ام دی (SMD LED) مربع توکار دور فلزی 12 وات مدل PSI12WQ با تکنولوژی SMD LED ساخته شده…

 • PLS25QM-1

  پنل اس ام دی (SMD LED) گرد مربع دور فلزی 18 وات مدل PSI18WQ

  21,500تومان

  پنل اس ام دی (SMD LED) مربع توکار 18 وات مدل PSI18WQ چراغ led smd با تکنولوژی SMD LED ساخته…

 • smd-01-1-23

  پنل SMD روکار فلزی مربع 24 وات مدل PSO24WQ

  36,000تومان

  پنل SMD روکار فلزی مربع 24 وات مدل PSO24WQ با تکنولوژی SMD LED ساخته شده و نور ، روشنایی و…

 • حراج!smd-01-1-54

  پنل اس ام دی (SMD LED) مربع توکار دور فلزی 24 وات مدل PSI24WQ

  36,000تومان 33,900تومان

  پنل اس ام دی (SMD LED) مربع توکار دور فلزی 24 وات مدل PSI24WQ با تکنولوژی SMD LED ساخته شده…

 • حراج!smd-01-1-45

  پنل SMD روکار فلزی گرد 6 وات مدل PSO6WR

  15,500تومان 13,500تومان

  پنل SMD روکار فلزی گرد 6 وات مدل PSO6WR با تکنولوژی SMD LED ساخته شده و نور ، روشنایی و…

 • حراج!smd-01-1-8

  پنل SMD روکار فلزی گرد 12 وات مدل PSO12WR

  19,500تومان 16,800تومان

  پنل SMD روکار فلزی گرد 12 وات مدل PSO12WR با تکنولوژی SMD LED ساخته شده و نور ، روشنایی و…

 • smd-01-1-12

  پنل SMD روکار فلزی گرد 18 وات مدل PSO18WR

  19,800تومان

  پنل SMD روکار فلزی گرد 18 وات مدل PSO18WR با تکنولوژی SMD LED ساخته شده و نور ، روشنایی و…

 • smd-01-1-26

  پنل SMD روکار فلزی گرد 24 وات مدل PSO24WR

  34,500تومان

  پنل SMD روکار فلزی گرد 24 وات مدل PSO24WR با تکنولوژی SMD LED ساخته شده و نور ، روشنایی و…

 • smd-01-1-62

  پنل اس ام دی دورشیشه مربع 12 وات توکار مدل PSG12WQ

  18,500تومان

  پنل اس ام دی دورشیشه مربع 12 وات توکار مدل PSG12WQ چراغ SMD ال ای دی کم مصرف  توکار مربع…

 • حراج!smd-01-1-17

  پنل اس ام دی دورشیشه مربع 25 وات توکار مدل PSG25WQ

  51,000تومان 48,000تومان

  پنل اس ام دی دورشیشه مربع 25 وات توکار مدل PSG25WQ لامپ SMD LED توکار ال ای دی اس ام…

 • PLS6CM-1

  چراغ توکار ال ای دی اس ام دی (SMD LED) 6 وات مدل PSI6WR

  13,500تومان