پنل SMD دور فلزی

 • پنل اس ام دی (SMD LED) گرد دورفلزی توکار 3 وات مدل PSI3WR

  5,800تومان

  پنل اس ام دی (SMD LED) گرد دورفلزی توکار 3 وات مدل PSI3WR با تکنولوژی SMD LED ساخته شده و…

 • پنل اس ام دی (SMD LED) گرد توکار دور فلزی 6 وات مدل PSI6WR

  9,800تومان 9,500تومان

  پنل اس ام دی (SMD LED) گرد توکار دور فلزی 6 وات مدل PSI6WR با تکنولوژی SMD LED ساخته شده…

 • پنل اس ام دی (SMD LED) گرد توکار دور فلزی 12 وات مدل PSI12WR

  17,000تومان 14,500تومان

  پنل اس ام دی (SMD LED) گرد توکار دور فلزی 12 وات مدل PSI12WR با تکنولوژی SMD LED ساخته شده…

 • پنل اس ام دی (SMD LED) گرد توکار دور فلزی 18 وات مدل PSI18WR

  18,000تومان

  نل اس ام دی (SMD LED) گرد توکار دور فلزی 18 وات مدل PSI18WR چراغ led smd با تکنولوژی SMD…

 • پنل اس ام دی (SMD LED) گرد توکار دور فلزی 24 وات مدل PSI24WR

  34,000تومان 31,000تومان

  پنل اس ام دی (SMD LED) گرد توکار دور فلزی 24 وات مدل PSI24WR با تکنولوژی SMD LED ساخته شده…

 • پنل اس ام دی (SMD LED) مربع توکار دور فلزی 12 وات مدل PSI12WQ

  17,500تومان

  پنل اس ام دی (SMD LED) مربع توکار دور فلزی 12 وات مدل PSI12WQ با تکنولوژی SMD LED ساخته شده…

 • پنل اس ام دی (SMD LED) گرد مربع دور فلزی 18 وات مدل PSI18WQ

  21,500تومان

  پنل اس ام دی (SMD LED) مربع توکار 18 وات مدل PSI18WQ چراغ led smd با تکنولوژی SMD LED ساخته…

 • پنل اس ام دی (SMD LED) مربع توکار دور فلزی 24 وات مدل PSI24WQ

  36,000تومان 33,900تومان

  پنل اس ام دی (SMD LED) مربع توکار دور فلزی 24 وات مدل PSI24WQ با تکنولوژی SMD LED ساخته شده…